தேசியம் சென்னை

சென்னை மிக்ஜாம் புயல் வெள்ளம்: ஹெலிகாப்டரில் காட்சி படுத்தப்பட்டது.

by puthiyavanadmin on | 2023-12-06 12:00:06

Share: | | |


சென்னை மிக்ஜாம் புயல் வெள்ளம்: ஹெலிகாப்டரில் காட்சி படுத்தப்பட்டது.

சென்னையில் புயல் வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு ஹெலிகாப்டரில் உணவு வழங்கப்பட்டது.

Search
Most Popular

Leave a Comment

Recent News

FOLLOW US :

Home | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use

தேசியம் | மாநிலம் | மாவட்டம் | விளையாட்டு | ஆன்மிகம் | தற்போது | உலகம் | கல்வி | சினிமா


Copyright © 2023. All Rights Reserved. Developed by wisewebtek