மாவட்டம் சென்னை

சென்னை மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு

by admin on | 2023-11-04 09:58:41

Share: | | |


சென்னை மாவட்ட  பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு

சென்னையில் நேற்று காலை முதல் மழை விட்டுவிட்டு பெய்து வருகிறது. இரவு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்தது. இதனையடுத்து சென்னை மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே அறிவித்துள்ளார்.

Search
Most Popular

Leave a Comment

Recent News

FOLLOW US :

Home | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use

தேசியம் | மாநிலம் | மாவட்டம் | விளையாட்டு | ஆன்மிகம் | தற்போது | உலகம் | கல்வி | சினிமா


Copyright © 2023. All Rights Reserved. Developed by wisewebtek