மாநிலம் சென்னை

சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்-புதியவன் நேரலை

by admin on | 2023-10-26 12:32:17

Share: | | |


சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்-புதியவன் நேரலை

சென்னை தியாகராய நகரில் நடைபெறும்

சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம்

நிகழ்ச்சியின் நேரலையை நமது புதியவன் யூடியூப் சேனல் நேரலையில் காணலாம்

Dr.Anbumani,Dr.Ramadass Speach

Search
Most Popular

Leave a Comment

Recent News

FOLLOW US :

Home | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use

தேசியம் | மாநிலம் | மாவட்டம் | விளையாட்டு | ஆன்மிகம் | தற்போது | உலகம் | கல்வி | சினிமா


Copyright © 2023. All Rights Reserved. Developed by wisewebtek